Daňové úrady v Košiciach zmenili svoje sídla

Mapa umiestnenia DÚ SR

Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v štruktúre daňových úradov, ku ktorým dochádza z dôvodu reformných zámerov realizovaných v Slovenskej republike. K 1. januáru 2012 bude zriadených 8 daňových úradov v sídlach krajov a 1 daňový úrad pre vybrané daňové subjekty so sídlom v Bratislave. Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov v pôsobnosti krajov bude od 1.1.2012 vytvorených 39 pobočiek (PDÚ) a 42 kontaktných miest daňových úradov (KMDÚ) (viď mapa). Transformáciou daňových úradov sa pre klientov nemení dostupnosť služieb daňovej správy. Sieť daňových úradov a ich pobočiek a kontaktných miest bude kopírovať doterajšie lokality daňových úradov. Daňové úrady, pobočky DÚ alebo kontaktné miesta DÚ v Košickom kraji budú od 1.1.2012 dostupné na adresách súčasných daňových úradov s výnimkou Daňových úradov Košice I. až Košice V.

Nástupcom Daňových úradov Košice I. až Košice V. je Daňový úrad Košice, Rozvojova 2, 040 11 Košice.

Úradné hodiny DÚ, pobočiek DÚ a kontaktných miest DÚ budú:

- v pondelok až štvrtok od 9.00 hod. do 17.00 hod.

- v piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.