Dámska jazda na Severe

V piatok 11.3.2016 o 11,00 hod. sa v priestoroch Denného centra  po druhýkrát uskutočnila vernisáž výstavy  žien – výtvarníčok pod názvom Dámska jazda.  Koná sa  v spolupráci s organizáciou K-art vždy v marci, lebo v tomto mesiaci oslavujú ženy svoj  sviatok – MDŽ. Po prvý krát to bola výstava medzinárodná, mali sme tu okrem Slovenska zastúpené aj umelkyne z Poľska, Maďarska, Moldavska, Ukrajiny, Nemecka  a Rumunska. Výstava to bola vydarená, obrazy, ktoré bola možnosť  si aj zakúpiť, boli už tradične krásne. Návštevníci mali možnosť pokochať sa krásou kvetín, no aj  napr. zákutiami Košíc a podľa ich vlastných slov sa im vernisáž mimoriadne páčila. Autorky niektorých obrazov zo Slovenska a Poľska sme mohli  aj osobne privítať, čo nás veľmi potešilo. Všetky boli milo prekvapené záujmom o svoju tvorbu a milým, srdečným  prijatím   zo strany organizátorov. Preto vám už dnes  vieme povedať, že si také vydarené podujatie v Dennom centre zopakujeme aj o rok.