Ďakujeme

Dovoľte nám úprimne sa poďakovať Ing. Robertovi Gregorekovi PhD., vedúcemu odd. dekoratívnej flóry Botanickej záhrady Košice za jeho milé slová na privítanie na akcii „Poznávame MČ Košice – Sever. Rovnako ďakujeme riaditeľovi Obchodnej akadémie Watsonova 61 v Košiciach Ing. Petrovi Orsághovi, ktorý pútavo a s láskou priblížil históriu a súčasnosť tejto školy. Naša vďaka patrí aj Milanovi Kolcunovi za zasvätený výklad o histórii Kalvárie. Aj vďaka nim sa akcia podarila a preto im patrí naše veľké a úprimne ďakujeme.