Ako na šmejdov

Keďže seniori sú vďaka svojej dôverčivosti a zraniteľnosti často ľahkým terčom rôznych podvodníkov a zlodejov, v spolupráci s OR PZ SR, konkrétne s kpt. Mgr. Denisou Babiarovou a por. Ing. Emíliou Glovčíkovou, sme v priestoroch KSC  pre seniorov pripravili 25.9.2019 prednášku na tému „ Šmejdi - Ako sa nedať napáliť.“ Beseda bola spojená s konkrétnymi ukážkami a taktikou týchto podvodníkov a konkrétnymi radami, čo v takýchto situáciách robiť. Na konci každej našej prednášky je vždy priestor na otázky a odpovede a aj v prípade našich seniorov sa ukázalo, že prednáška bola nanajvýš potrebná. Ako povedala jedna z nich: „Takých besied by sa zišlo aj viac, konkrétne prípady a rady najviac pomôžu.“ Samozrejme, touto cestou ďakujeme tým, ktorí na besedu prišli a aj príslušníčkam PZ SR kpt. Mgr. Babiarovej a por. Ing. Glovčíkovej.