2. ročník súťaže o najkrajšie vyzdobený letný balkón alebo letnú predzáhradku/záhradku

Mestská časť Košice Sever v spolupráci s Komisiou kultúry MiZ MČ Košice Sever vyhlasuje
2. ročník súťaže o najkrajšie vyzdobený letný balkón alebo letnú predzáhradku/záhradku.
Uzávierka súťaže: 30. septembra 2022. Na výhercov čakajú zaujímavé odmeny.

Podmienky súťaže:
1. Odfoťte svoj balkón, predzáhradku/záhradku s letnou výzdobou a max. 2 fotografie zašlite na mail
predsedníčky kultúrnej komisie maria.sadovska@kosicesever.sk. Môžete aj poštou na adresu Miestny
úrad, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice (na obálku napíšte Letná výzdoba 2022).
2. Vyplňte súhlas so spracovaním osobných údajov, k fotografiám priložte vaše meno, adresu, telefónne
číslo a mail.
3. Kritériá na hodnotenie: celkový dojem, estetika, vzhľad, úprava, farebnosť, aktuálny letný motív,
usporiadanie, originálnosť, balkón, záhradka/predzáhradka v MČ Košice Sever, súťaže sa môžu
zúčastniť jednotlivci/rodiny.
4. Hodnotenie uskutočnia členovia Komisie kultúry MiZ MČ Košice Sever.