Jarný prímestský tábor "Severáčik" 2018

Blíži sa termín jarných prázdnin, a tak ako každý rok, aj teraz Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravili možnosť tráviť jarné prázdniny v Kultúrno-spoločenskom centre na Obrancov mieru 2. Jarný tábor sa bude konať v čase od 26.2.2018 do 2.3.2018. Program je bohatý, každý si tu nájde to svoje. Čakajú na vás najrôznejšie voľnočasové aktivity: hry, zábava, noví kamaráti a novinka v podobe projektu Dračej stopy História Košíc. Naša mestská časť a mesto Košice v rámci histórie skrývajú ešte mnohé zaujímavosti.

Odstránenie poruchy

Dňa 30.01.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Huncovská 23. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Odstránenie poruchy

Dňa 26.01.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Štrbská - Huncovská. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Nová služba v našej mestskej časti

Dávame Vám do pozornosti novú službu v Mestskej časti Košice – Sever - službu včasnej intervencie, ktorú poskytuje Domov sociálnych služieb – Domko od 1.1.2017. Služba je zameraná na podporu rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením poskytovanú od chvíle, keď sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti do veku 7 rokov dieťaťa. Poskytovaná je terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí (resp. telefonickou alebo mailovou komunikáciou) v rámci celého Košického kraja a je bezplatná.

Stránky