Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Košice doručuje formou verejnej vyhlášky písomnosť č. 101880972/2017 zo dňa 05.09.2017 a písomnosti č. 101896074/2017, 101896217/2017 a 101896320/2017 zo dňa 06.09.2017 pre Ing. Miroslava Vlčeka, Košice-Sever.

Vyvesené: 13.09.2017

Zvesené: 28.09.2017