Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Martin Kříž

Richard Prokop

Igor Savov

Igor Kovalčuk, nar. 1954

Róbert Csorba

Ing. Štefan Zsigray, nar. 1961

Jozef Lukáč

Róbert Benkö, nar. 1966

Marcel Šolc

Obyčajné zásielky:

Martin Bujňák

Igor Savov

Ľudmila Semanová

Tomáš Grodný

Pavol Kandrík

Ing. Matej Kameník - poukaz

Jozef Bednár - poukaz

Michal Sivák

Mária Palečková

Katarína Štofániková

Erika Glevaňáková

Ján Jaškiv

Juraj Cziszér

Oľga  Suchánková

Juraj Pleško

Michal Kopilčák

Erik Polák

Peter Béres

Jozef Béres

Agáta Olejníková

Pascal Tristan Bounzi

Patrícia Alexandra Horňáková

Jozef Macko

Ondrej Palečko

Roman Kostrapský

Radoslav Horňák

Marta Slepčiková

Silvia Holubová

Mária Spišáková

Richard Prokop

Ladislav Staščák

Štefan Litavec

Štefsn Župík